جستجو

خبرها و رویدادها

Safa Rolling News and Events

 

انتخاب شرکت نورد و لوله صفا بعنوان شرکت برتر در همایش برترین شرکتهای ایران

تاريخ انتشار : 20/01/1392   توسط : safarolling-net-fa-admin
 انتخاب شرکت نورد و لوله صفا بعنوان شرکت برتر در همایش برترین شرکتهای ایران Topax
انتخاب شرکت نورد و لوله صفا بعنوان شرکت برتر در همایش برترین شرکتهای ایران

 انتخاب شرکت نورد و لوله صفا بعنوان شرکت برتر در همایش برترین شرکتهای ایران Topax

  کد مطلب : 73   تعداد بازديد : 3374